Algemene voorwaarden


1) De overeenkomst tussen Word baas over de bal en de jeugdspeler treedt in werking op het moment dat het inschrijfformulier volledig ingevuld en verstuurd is.

2) Bij een gering aantal inschrijvingen kan de training worden geannuleerd.

3) Later instromen is in overleg mogelijk. Hoogte van het lesgeld wordt dan bepaald door het aantal trainingen dat de jeugdspeler nog tegoed heeft.

4) Teruggave van een deel van het lesgeld is alleen mogelijk bij gebleken overmacht (zoals bij duidelijk aantoonbare blessures of langdurige ziekte van de jeugdspeler)

5) Bij afwezigheid door ziekte of anderszins graag afmelden bij de voetbalschool. Zie afmeldformulier op de site.

6) De spelers zijn verplicht om in de kleding van de voetbalschool te trainen.

7) De kleding wordt verstrekt door Mutasport. Adres Poolsterweg 5, 8938 AN Leeuwarden. Contactpersoon Peter Boonstra.

8) Spelers dienen minimaal 10 minuten voor de training aanwezig te zijn.

9) Bij opgave van meerdere kinderen uit één gezin krijgt het 2de en of 3de kind korting op het trainingsgeld, niet in combinatie met ander acties. Voorwaarde is dat alle kinderen op hetzelfde adres wonen.

10) De voetbalschool is te gast bij de desbetreffende voetbalvereniging. Dit houdt in dat de jeugdspeler zich correct dient te gedragen, zowel binnen als buiten het veld. Bij het niet naleven van dit gedrag kan de jeugdspeler geschorst of verwijderd worden van de voetbalschool.

11) De voetbalschool stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal en materiële schade in welke vorm dan ook.

12) Hierbij verklaart u geen bezwaar te hebben tegen openbaarmaking van beeldmateriaal gemaakt tijdens een training van de voetbalschool waarin uw zoon of dochter herkenbaar in beeld komt. En geen beroep doet op zijn/haar portretrecht. En verklaart u tevens dat hij/zij geen bezwaar heeft tegen publicatie van de betreffende foto('s) in uitingen van de voetbalschool Word baas over de bal, zoals op de website/social media en wervende uitingen van de voetbalschool om nieuwe leden te werven.

Maak een gratis website.